Bursztyn jest od dawna używany w wielu dziedzinach, zarówno w medycynie podczas przygotowywania różnego typu nalewek leczniczych jak i w jubilerstwie. Wyroby biżuteryjne z dodatkiem bursztynu są w ostatnim czasie hitami letnich stylizacji, tak więc wiele osób się w nie wyposaża. Co tak na prawdę wiemy o bursztynie prócz jego właściwości i zastosowań? Skąd pochodzi?

SONY DSC

Fotografia przedstawia lekko obrobiony kawałek bursztynu z inkluzją – małymi muszkami

Nie licząc wielu legend, które owiały ten sławny przedmiot jest wiele wzmianek o pojawieniu się pierwszego bursztynu związanego z działalnością człowieka. Miało to miejsce w epoce paleolitu więc na prawdę bardzo dawno temu. Wzmianki o pozyskiwaniu i dystrybucji bursztynów pochodzą natomiast z okresu neolitu, na terenach obecnych południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku. W okolicach ówczesnego Sandomierza zamieszkiwały prawdopodobnie plemiona, które zajmowały się pozyskiwaniem tego surowca oraz jego dystrybucją na południe. W epoce brązu bursztyny były pozyskiwanie nadal nad Bałtykiem ale także występowały w rejonach terenów śródziemnomorskich, gdzie surowiec ten był niezwykle cenny i pożądany. Prawdopodobnie szlaki te przebiegały wzdłuż rzek do mórz: Egejskiego, Czarnego oraz Adriatyckiego. W dalszych epokach znaczenie tego surowca wzrastało a co za tym idzie popyt był coraz większy. Rozprzestrzenienie się tak zwanych szlaków bursztynowych wzbudziło w wielu plemionach chęć zysku, dlatego też skupiali się wyłącznie na zdobywaniu oraz handlowaniu tym cennym surowcem. Według wielu zapisków cywilizacja halsztacka miała ogromny udział w wyrabiania produktów z bursztynu, nie tak dawno na terenach województwa Dolnośląskiego znaleziono wyroby, które prawdopodobnie pochodziły z tamtego okresu. W okresie panowania Celtów robiono zapiski, które dają nam światło na produkcję jaką się zajmowano jeżeli chodzi o wyroby z bursztynów. Wiadomo z odkryć archeologicznych i wielu badań, że powstawały pracownie bursztyniarskie, które funkcjonowały między innymi na terenach Śląska czy Moraw a także Węgier i Czech. Jeżeli chodzi o wzmianki na temat bursztynu bałtyckiego wiadomo, że powstał w epoce eocenu ( ok. 50 mln lat temu). Tamtejsze ocieplenie klimatu doprowadziło do większego wydzielania się żywicy bursztynodajnej sosny, która występowała na terenach obecnej Skandynawii ale również linii brzegowej naszego Morza Bałtyckiego.